MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

Wynalazek MULTIMAG nie obejmuje i tym samym nie narusza magnesów symetrycznych np. MUNDIMEX-u, wykonywanych niezbyt dokładnie, które posiadają kilku procentową nierówność statyczną. Dlatego w zastrzeżeniach patentowych oprócz asymetrii procentowej (do 190%) zawarty jest stopień asymetrii gęstości energii od 0,52 do 0,9. Te dwa parametry eliminują urojone rozważania producentów lub stosujących magnesy złej jakości.
Gausometrem nie można zmierzyć objętościowej gęstości energii po stronie „N” i „S” magnesów asymetrycznych MULTIMAG-ów. Przyrząd ten służy do pomiaru wartości indukcji magnetycznej (i tylko indukcji „B”) np. na powierzchni magnesu. Pomiary indukcji na magnesach nie mają żadnego związku z istotą wynalazku dotyczącego MULTIMAG-ów.
Nowa generacja magnesów o asymetrycznych energiach w MULTIMAG-ach zapewnia tym urządzeniom niezwykłą skuteczność oddziaływania na media stałe, ciekłe i gazowe. Urządzenia te nie mają aktualnie konkurenta w skali światowej w zakresie efektywności technicznej i ekonomicznej, w tym szczególnie w dziedzinie oszczędności paliw i ochrony środowiska.
Prawdą jest, że biegli sądowi badali dokładnie magnetyzery MUNDIMEX-u (firmy MGJ Magnetizer USA) oraz MULTIMAG-i. Stwierdzili jednoznacznie bardzo duże różnice między tymi urządzeniami zarówno w zakresie parametrów magnetycznych jak i ich konstrukcji, kształtu, kolorystyki, oznaczeń, etc.

Dlatego wygraliśmy wszystkie procesy sądowe w Polsce, a Urzędy Patentowe w Polsce, w USA i w Europie oddaliły protesty firm: MUNDIMEX i MGJ Magnetizer z USA!

Urząd Patentowy USA, przed podjęciem decyzji o udzieleniu patentu na nasz wynalazek MULTIMAG dokonał pogłębionej oceny protestów firmy Mundimex i MGI Magnetizer, gdyż pisma tych firm zostały wzmocnione oświadczeniem producenta magnesów w USA, który stwierdził, że współczesna technika produkcji magnesów, nie zna możliwości stworzenia asymetrii gęstości energii w zakresie podanym przez twórców z Japonii, Szwecji i Polski. Ich zdaniem osiągniecie takiej asymetrii – nie jest możliwe.
Na wniosek Urzędu Patentowego wysłaliśmy do USA próbki magnesów o różnych stopniach asymetrii energii celem zbadania ich przez ekspertów amerykańskich. Rezultatem tych badań było, nie tylko przyznanie patentu na urządzenia, lecz nawet rozszerzenie ochrony patentowej na nową w skali światowej technologię aktywacji magnetycznej paliw węglowodorowych, występujących w postaci mediów stałych, ciekłych i gazowych.
Tak silna ochrona patentowa multimagów, możliwa była tylko w przypadku wynalazku o autentycznych, nowych w świecie walorach technicznych i technologicznych o dużej przydatności praktycznej.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. All rights reserved. magnetizer | fuel savings | water treatment Poznań | magnetizers