MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

S. Zawistowski stara się wmówić internautom, że zamiast na przykład stosować lampy asymetryczne, wystarczy przysłonić kartonem część lampy symetrycznej, a wtedy - jego zdaniem - jedna lampa będzie wierną kopią drugiej. Wówczas lampa asymetryczna stanowić będzie oszustwo, gdyż można ją stworzyć na bazie znanych lamp symetrycznych.
Kolejny błędny zarzut MUNDIMEX-u dotyczy stopnia asymetrii indukcji magnetycznej „B”. Twierdzi ona, że „We wszystkich magnesach istnieje nierówność statyczna. Każdy magnes ze względu na swą anizotropię, może być „asymetryczny” w tym „Magnetizera”. Magnesy używane w patencie Kulisha z samej natury procesu produkcyjnego posiadają nierówną siłę pól (asymetrię wg tej definicji). Można to łatwo zmierzyć gausometrem.
Zaś cytat „do 190%” oznacza od 0 do 190% i technologia Kulisha z ich własnej definicji podchodzi pod ten zakres. Jednakże żaden producent magnesów nie jest w stanie wyprodukować magnesu o 190% anizotropii, bo wychodzi poza możliwość współczesnej techniki”.


Prawda zawarta jest w opisach patentów dott MULTIMAGÓW, w tym szczególnie Patent USA nr 6,143,045, Patent Polski nr 186233 oraz Patent w Europie 0964994.

Nasze zastrzeżenie patentowe nr 1 z patentu USA brzmi: „Metoda magnetycznej aktywacji mediów stałych, ciekłych i gazowych przesyłanych przewodami, które podlegają działaniu asymetrycznych pól magnetycznych wytwarzanych przez magnesy stałe o zróżnicowanej i asymetrycznej objętościowej gęstości energii pomiędzy biegunem „N” i „S” magnesów, w których wartość tej energii po stronie jednego z biegunów wynosi do 190% wartości gęstości energii bieguna przeciwnego znaku, a stopień asymetrii objętościowej gęstości energii bieguna przeciwnego znaku, a stopień asymetrii objętościowej gęstości energii zawarty jest w zakresie od 0,52 do 0,9 i zależny jest od rodzaju medium, parametrów przepływu i rodzaju materiału z którego wykonano przewody transportujące media”.


Wnioski wynikające z zastrzeżeń wynalazku dotyczące MULTIMAG-ów w kontekście zarzutów firmy MUNDIMEX i MGJ Magnetizer

Opisy, rysunki i komentarze MUNDIMEX-u nie mają żadnego związku z wynalazkiem o nazwie handlowej MULTIMAG. Nasz wynalazek MULTIMAG jako pierwszy w świecie posiada magnesy stałe o zróżnicowanych objętościowych gęstościach energii między biegunami N i S. Gdy wartość gęstości energii po stronie bieguna „N” wynosi np. 36 kJ/m3, a po stronie „S” 69,2 kJ/m3, oznacza to, że wartość po stronie „S” wynosi 189,5% wartości energii bieguna „N”, który stanowi 100%, a nie zero, jak pisze autor z MUNDIMEX-u. Taka metoda porównań procentowych różnych wartości stosowana jest w nauce i technice od niepamiętnych czasów.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. All rights reserved. magnetizer | fuel savings | water treatment Poznań | magnetizers