MULTIMAG i multioszczerstwa konkurenta z USA

   Z tej racji, firma MUNDIMEX, mając świadomość braku zdolności patentowej na terenie Polski rozwiązań p. Petera Kulisha - zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek pt. „Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy i gazów”.

Jak wynika z pisma Urzędu Patentowego RP: BA-J-Inf.232/99 z 12 stycznia 1999 r., Urząd Patentowy RP 26.10.1995 r. wydał decyzje o odmowie udzielenia patentu na to rozwiązanie. Dnia 7.03.1996 r., zgłoszenie wynalazku zostało zamienione na wzór użytkowy nr W-104303, Urząd Patentowy RP 26.10.1995 r. które to zgłoszenie zostało również zakończone prawomocną decyzją odmowną w dniu 16.09.1996 r.

Informacja o podjęciu ww. decyzji została opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP nr 4 z 1997 r. Pismo podpisał inż. Witold Adamus, naczelnik Wydziału Urzędu Patentowego RP.

Całą dokumentację patentową dot. odrzuconego wynalazku i wzoru użytkowego, przygotowało i opracowało Biuro Patentów i Znaków Towarowych, Jan Wierzchoń i Partnerzy.

Dlaczego ww. Biuro przemilczało ten bardzo ważny fakt w swojej opinii z dnia 20.11.2002 r.?

Należy podkreślić, że wobec przedstawionych faktów i znanych nam dokumentów, firma MUNDIMEX jako wyłączny przedstawiciel wynalazku Petera Kulisha, nie może powoływać się w umowach handlowych zawieranych z partnerami w Polsce w zakresie sprzedaży i dystrybucji swoich urządzeń, na ich ochronę patentową na terenie Polski.
 Powoływanie się na wynalazek chroniony patentem tylko w USA w celu zasugerowania kontrahentom polskim istnienia praw wyłącznych na terytorium naszego kraju i ograniczania w ten sposób działań konkurencyjnych, jest działaniem poza prawem.
Opinia renomowanej Kancelarii Prawno-Patentowej „Dr A. Au and Co” została oparta na istotnych dowodach z dokumentów oraz dobrej znajomości polskich i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony patentowej.

Kolejnym przykładem manipulacji MUNDIMEX-u jest porównywanie dwóch rysunków przedstawiających przebieg strumieni magnetycznych. Jeden dotyczy magnetyzerów firmy MAGNETIZER USA, a drugi opublikowany w MOTORZE dotyczy magnesów stosowanych w MULTIMAG-ach.

Co z tych rysunków wynika?

Magnetyzer (urządzenie) firmy MAGNETIZER USA zbudowany jest na tradycyjnych magnesach symetrycznych, w których: BN=BS , ØN=ØS , HN=HS , B x H po stronie N jest równe B x H po stronie S. Autor porównuje swoje urządzenie z (pierwszym w świecie) magnesem asymetrycznym MULTIMAGA, w którym wymienione parametry są zdecydowanie różne. Jest to cecha magnesów MULTIMAGA, a nie magnetyzera firmy MAGNETIZER.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. All rights reserved. magnetizer | fuel savings | water treatment Poznań | magnetizers